Certyfikat Zgodności, Deklaracja Zgody

Warunki i Zasady użytkowania

1.NINIEJSZE WARUNKI

Zawarte poniżej warunki opisują zasady, na podstawie których dostarczamy Państwu oryginał lub duplikat Świadectwa Zgodności (COC). Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tych warunków, przed przesłaniem zamówienia. Warunki te mówią, kim jesteśmy, w jaki sposób udostępniamy COC, w jaki sposób wykorzystujemy informacje zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej i jak można się z nami skontaktować, jeśli uważacie Państwo, że istnieje błąd w tych warunkach.

2. INFORMACJE O NAS

Honda Motor Europe Limited ("Honda") jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii. Nasz zarejestrowany adres to Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1 HL, Anglia. Można skontaktować się z naszym centrum serwisowym telefonicznie pod numerem +48 22 545 7 999 lub e-mailem na adres coc@honda-eu.com. Centrum Obsługi działa w naszym imieniu przez Concentrix International Europe B.V. spółka utworzona i istniejąca na prawie holenderskim, Kabelweg 43, 1014BA Amsterdam. Wszelkie płatności online są przetwarzane przez Atos Worldline Company zarejestrowaną zgodnie z prawem Belgii, z siedzibą pod adresem 1130 Brussels, Haachtsesteenweg 1442, wpisaną w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem NIP BE 0418.547.872, zarejestrowaną jako instytucja płatnicza Narodowego Banku Belgii.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE

Aby dostarczyć oryginał lub duplikat COC, potrzebujemy pewnych informacji, aby potwierdzić tożsamość i własność danego pojazdu. Informacje te obejmują między innymi imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz nr telefonu. Informacje te będą przetwarzane w naszym centrum obsługi klienta w Bułgarii. Następnie mogą Państwo otrzymać link do strony internetowej Atos Worldline, gdzie jest możliwość zapoznania się z warunkami przed wprowadzeniem szczegółów płatności. Te zasady i warunki można również znaleźć tutaj: Ogólnoświatowe Zasady i Warunki.Z informacji dostarczonych przez Państwa będziemy korzystać tylko w celu dostarczenia żądanego dokumentu COC. Nie będziemy udostępniać tych informacji innym stronom, poza tymi wymienionymi powyżej. Informacje te nie będą wykorzystywane do żadnych celów marketingowych i na Państwa żądanie możemy usunąć te informacje z naszych systemów, chyba że jesteśmy zobowiązani do zachowania takich informacji zgodnie z prawnym obowiązkiem. Polityka Prywatności , a nasze zasady dotyczące plików cookie można znaleźć tutaj: Polityka plików Cookie. Więcej informacji na temat pełnych warunków korzystania z naszej strony można znaleźć tutaj: Zasady i Warunki.

4. OPŁATY I WARUNKI DOSTARCZENIA

Wszystkie nowe Świadectwa Zgodności będą wystawiane bez dodatkowych opłat (w tym opłata za przesyłkę). W przypadku wystawienia duplikatu Świadectwa Zgodności będziemy doliczać opłatę za prace administracyjne związane z wystawieniem dokumentu. Wysokość opłaty (w tym za przesyłkę) będzie umieszczona na stronie internetowej lokalnego Oddziału. Po rozpatrzeniu Państwa zamówienia Świadectwo Zgodności zostanie wysłane pod podany przez Państwa adres tak szybko jak tylko to będzie możliwe. W przypadku opóźnienia terminu dostarczenia Świadectwa spowodowanego nie z naszej winy, poinformujemy Państwa o tym fakcie oraz podejmiemy wszelkie kroki, aby zminimalizować skutki opóźnienia. W tym przypadku nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za spowodowane opóźnienia. W razie zaistnienia ryzyka znacznego opóźnienia, mogą Państwo się z nami skontaktować w celu rezygnacji z zamówienia oraz zwrotu ewentualnej wpłaty.

5. OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze warunki użytkowania, jego przedmiot i tworzenie podlegają prawu angielskiemu i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

7. ZGODA

Jeśli zgadzają się Państwo z powyższymi postanowieniami i pragną kontynuować swoje zamówienie, prosimy o kliknięcie na poniższy przycisk aby potwierdzić swoją zgodę.